Anastasia Karanikolaou and Sofia Richie – Cabo San Lucas 08/24/2020